System opieki zdrowotnej

Publiczna, z założenia bezpłatna opieka zdrowotna, ułożona jest w odpowiedni system, którego zadaniem jest możliwie jak najlepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby podjąć jak najszybszą reakcję po zawiadomieniu przez pacjenta o jego dolegliwościach, a następnie o ustalenie jak najbardziej skutecznej metody leczenia. W związku z tym, ważną rolę odgrywa lekarz pierwszego kontaktu, którego zadaniem jest identyfikacja schorzenia i podjęcie kuracji, a w razie potrzeby skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty. Ponadto system przewiduje też pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Tę rolę odgrywa pogotowie ratunkowe, które przyjeżdża na wezwanie w każdym przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub też istnieje obawa nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia. Warto tu też wspomnieć o ratownictwie medycznym, które zajmuje się poszkodowanymi w różnego rodzaju katastrofach, w tym szczególnie w wypadkach samochodowych. Z założenia, ten system ma za zadanie pomagać w każdej sytuacji, kiedy występuje zagrożenie życia lub zdrowia. Jednak w praktyce zdarzają się problemy w dostępie do opieki zdrowotnej. Zdarza się bowiem, iż pacjent nie zostaje skierowany do właściwego lekarza specjalisty, a jeśli nawet tak, to nierzadko występuje długi czas oczekiwania na wizytę. Niekiedy również czas oczekiwania na karetkę pogotowia jest zbyt długi, co może skończyć się śmiercią pacjenta.

Both comments and pings are currently closed.